Thor Arne Hauer: Marokko beldi (2016)Kr 600,-  Bestill boken herMarokko beldi

 

 

Fra fotobokens forord

 

Søker en etter opprinnelsen til det mest i øyne-fallende ved Marokkos kulturelle og visuelle utrykk, støter en snart på begrepet beldi. Den tradisjonelle forståelsen av ordet rommer sentrale og avholdte kvaliteter, men også glemte eller neglisjerte verdier.

 

Beldi kan i første rekke forklares som det naturlige, bestandige og jordnære, men kan også beskrive det biologiske. Et menneske som betegnes som beldi, lever i prinsippet tett på, med og av naturen, og dette preger både lynne og preferanser. Det kan dreie seg om helt alminnelige uttrykk som hvordan en sitter, snakker, kler seg og hilser, eller hva en spiser – med andre ord måten å leve på.

 

Fram til nå har mange språklige og kulturelle uttrykk vært farget av det man omtaler som beldi, men dette er i endring, og begrepet må derfor ses i sammenheng med det som i økende grad erstatter beldi, nemlig motstykket roumi, som også blir forstått som vestlig.